FUN88 โบนัส 300

การฝากเงิน


Fun88 มีช่องทางสำหรับฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิกหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วต่อการบริการ

  1. สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน
  2. คลิกที่เมนู ธนาคาร ทางมุมบนขวาของเว็บไซต์
  3. เลือกเมนูย่อย ฝากเงิน

หลังจากเลือกเมนูย่อย ฝากเงิน แล้ว สมาชิกจะพบหน้าต่าง ฝากเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ เลขที่บัญชีการฝากเงินของเรา และเลือกวิธีการฝากเงินได้ที่หน้าต่างนี้

ขั้นตอนการฝากแบบบัญชีภายในประเทศ


การฝากเงินแบบบัญชีภายในประเทศ คือ การฝากเงิน ผ่านตู้ ATM, ตู้เงินสด (ฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) ทางเรามีบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกสิกร, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงเทพ หลังจากทำรายการฝากเงินเรียบร้อยแล้ว เก็บสลิปหรือหลักฐานการฝากเงินไว้เพื่อทำรายการกรอกข้อมูลการฝาก

หมายเหตุ การฝากเงินแบบบัญชีภายในประเทศ ยอดการฝากจะปรับให้ภายใน 15 – 30 นาทีหลังจากทำรายการสำเร็จ

การฝากเงิน


Fun88 มีช่องทางสำหรับฝากเงินเข้าบัญชีสมาชิกหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ความสะดวกและรวดเร็วต่อการบริการ

  1. สมาชิกต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน
  2. แตะที่ไอคอนรูป ฟันเฟือง ที่มุมบนขวา
  3. แตะที่เมนู ฝากเงิน

หลังจากเลือกรายการ ฝากเงิน แล้ว สมาชิกจะพบหน้าต่าง ฝากเงิน ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีการฝากเงินของเรา และเลือกวิธีการฝากเงินได้ที่หน้าต่างนี้

ขั้นตอนการฝากแบบบัญชีภายในประเทศ


การฝากเงินแบบบัญชีภายในประเทศ คือ การฝากเงิน ผ่านตู้ ATM, ตู้เงินสด (ฝากเงินขั้นต่ำ 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมการโอนเงิน) ทางเรามีบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกสิกร, ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารกรุงเทพ หลังจากทำรายการฝากเงินเรียบร้อยแล้ว เก็บสลิปหรือหลักฐานการฝากเงินไว้เพื่อทำรายการกรอกข้อมูลการฝาก

หมายเหตุ การฝากเงินแบบบัญชีภายในประเทศ ยอดการฝากจะปรับให้ภายใน 15 – 30 นาทีหลังจากทำรายการสำเร็จ